Skip to main content

O pleno acorda a exención de taxas para as terrazas e os postos da feira dos sábados