Skip to main content

Concesión axudas á hostalaría

O Concello fai públicas as axudas concedidas para o impulso da actividade económica no municipio encamiñadas a paliar os efectos da COVID-19. Trátase da liña de axudas para autónomos/as e microempresas afectadas polo RD 926/2020, do 25 de outubro (hostalaría).

O Concello concediu nesta liña, 117 axudas por importe de 355.500 €.

No momento da concesión os beneficiarios cobrarán o 80% da axuda e o 20% restante, será aboado cando a xustifiquen con gastos desde o 1 de decembro de 2020 ata o 31 de maio de 2021. O prazo de xustificación será ata o 30 de xuño de 2021.