Skip to main content

Prazo presentación de instancias para unha praza de Inspector/a principal da Policia Local por promoción interna

O Departamento de Persoal fai público o "Prazo presentación de instancias para unha praza de Inspector/a principal da Policia Local por promoción interna"