Skip to main content

Modificación Puntual das NN.SS. para a apertura da Avda. Baldomero González

Polo Pleno da Corporación en sesión celebrada en data 29/06/2017 acordouse aprobar inicialmente o expediente nº 22/2016.PMP de Modificación Puntual das NN.SS. para a apertura da Avda. Baldomero González no seu encontro coa Trav. de Arteixo no ámbito da UA 62.

Documentos:

Ligazóns: