Pasar al contenido principal

Programas de inclusión social

Trátase dunha subvención para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión

Un Titán no espazo xuvenil de Arteixo

Entre dous e cinco xogadores. Deben colaborar para salvar o futuro da humanidade. Cada un deles é un heroe. Cada un ten unha habilidade especial que lles axudará no seu obxectivo común: derrotar ao Titán.