Pasar al contenido principal

Nova cita "Entre Mulleres"

A iniciativa, do Centro de Información ás Mulleres, volverá a se reunir o xoves 23 de maio ás cinco da tarde na Aula do centro de A Baiuca

Manuel Murguía

Este motivo de amizade e mutua cordialidade entre ambas as familias, explicaría o nacemento de Manuel Murguía no lugar de Froxel. Ademais o feito de que o dono da casa sexa o padriño do recén nacido e lle impoña, como segundo, o seu propio nome reforza, de algunha maneira, as miñas propias sospeitas”.