Pasar al contenido principal

Reparación de firmes en varias estradas do Concello de Arteixo

O Departamento de contratación do Concello de Arteixo fai pública a adxudicación do contrato para a "Reparación de varias estradas do Concello de Arteixo PAM 2017"