Pasar al contenido principal

Policia local

 

Policía Local de Arteixo

Dirección:

Alcalde Ramón Dopico s/n, (bajos de la Casa Consistorial)

Teléfono:

981 600060 (Oficinas)

092

Fax:

981 647259 (Policía Local)

Páxina web:

www.arteixo.org

Correo electrónico:

policia.local@arteixo.org

Horario:

Administración: 

Inverno (15 de setembro a 15 xuño):

Luns a venres de 08:00 h. a 21:00 h.

Verán (15 de xuño a 15 de setembro):

Luns a venres de 08:00 a 14:00 h. e de  15:00 a 21:00 h.

Emerxencias:

24 h.

 

A Policía Local de Arteixo é un Corpo Armado e xerarquizado, de natureza civil, que ten como misión "Garantir o libre exercicio dos dereitos que a Constitución recoñece ós cidadáns·         

Ó amparo da lexislación vixente, realiza cantas tarefas de vixiancia, protección e custodia lle son encomendadas, como a custodia de edificios municipais e a protección de autoridades do goberno local, e ademáis: 

 

No campo da Protección da Seguridade Cidadá, dentro do marco de colaboración con outras Forzas e Corpos de Seguridade, actúa no término municipal de Arteixo para preservar dita seguridade. 

 

En materia de vixiancia do tráfico, instrúe Atestados de investigación en accidentes de tráfico, vela polo cumplimento das normas de circulación, da disciplina de estacionamientos, realiza controis de documentación, alcoholemia e drogas tóxicas en todas as vías de titularidade municipal e naquelas nas que ten transferidas as competencias en materia de tráfico.

 

Se desenvolven actividades de Educación Vial nos propios Centros de Ensino, mediante un Programa Anual de recoñecido éxito, charlas en centros escolares sobre convivencia cívica, drogas, etc, así como campañas específicas con outros colectivos como terceira idade ou inmigrantes.

 

Ten o labor inspector e de vixiancia das Ordenanzas Municipais.

 

Actúa como Policía Xudicial no referente á Protección ás Víctimas de Violencia Doméstica e de Xénero, no marco de colaboración co Ministerio do Interior, ten encomendadas funcións de protección e vixiancia de medidas nesta sensible competencia.