Pasar al contenido principal

Educación publica a listaxe definitiva de alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal para o curso 2018/2019

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO, EN AGARDA E EXCLUÍDO PARA  A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE ARTEIXO CURSO 2018-2019

PERÍODO DE MATRÍCULA: 1-12 de xuño

HORARIO:

  • 10:00-14:30 h
  • Xoves 7 de xuño: 10:00-16:30 h
  • Se algunha persoa non pode formalizar a matrícula no horario especificado, poderá contactar co centro para concertar outro horario.

LUGAR: Escola Infantil Municipal de Arteixo (Avda Arsenio Iglesias. Tlf 981 601 525)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

  • Certificado médico do menor
  • Carné de vacinación actualizado
  • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou documento equivalente
  • Catro fotografias tamaño carné
  • Impreso de domiciliación bancaria
  • Autorización por escrito das persoas que poden recoller o menor
  • Fotocopia do DNI ou doutro documento acreditativo da identidade das persoas autorizadas a recoller o menor

Se non se presenta toda a documentación no prazo sinalado, terase por decaído o dereito da praza obtida, perdendo o dereito de permanencia na listaxe de agarda

Documentos: