Ir o contido principal

Aberto o prazo para a presentación de solicitudes da convocatoria de subvencións para actividades e investimentos culturais do ano 2018.

1)Obxecto.-. Apoiar ás entidades locais sen ánimo de lucro na creación ou mantenemento de actividades, así como na dotación de equipamentos das programacións que desenvolven en materia de cultura.

2)Beneficiarios.- Entidades legalmente constituídas. Excepcionalmente, poderán presentar solicitude de subvención para programas considerados de especial relevancia as comunidades veciñais, comités organizadores e persoas físicas que cumpran os requisitos.

3)Bases.- Bases reguladoras das subvencións municipais en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades para actividades e equipamentos culturais publicadas no BOP.

4)Contías.- As contías destinadas son os importes consignados no orzamento ordinario para o ano 2018, ascendendo a un total de 31.400,00 e con cargo á partida 334.48901 para actividades e a un total de 4.000,00 con cargo á partida 334.78000 para equipamentos.

5)Criterios de valoración.- As bases reguladoras conteñen os criterios de concesión da subvención aplicables para cada caso.

6)Prazo de presentación de solicitude.- O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte da publicación da convocatoria correspondente no Boletín Oficial da Provincia (BOP). (Ata o 13 de agosto de 2018)

7)Xustificación.- O prazo de presentación dos xustificantes rematará o 30 de novembro do ano que andamos”

Ligazóns: