Ir o contido principal

Aprobación da monetización do aproveitamento correspondente ao concello na UA55A

Pola Xunta de Goberno Local, tras os trámites e informes preceptivos de conformidade coa tramitación regulamentaria, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o  xoves 11 de marzo de 2021, adoptouse, entre outros, o ACORDO APROBACIÓN DA MONETIZACIÓN DO APROVEITAMENTO CORRESPONDENTE AO CONCELLO NA UA 55A.

 Sométese o ACORDO a información pública por período dun MES

Publicación e documentación en sede electrónica