Ir o contido principal

Arteixo dispón de trece prazas para a campaña de esquí 2020 da Deputación provincial

A Deputación de A Coruña organiza a Campaña de Esquí 2020, que terá lugar na estación invernal de Cabeza de Manzaneda, para nenos e nenas de toda a provincia, de 11 a 15 anos (cumpridos a 31 de decembro de 2020). Os participantes gozarán de catro días na estación invernal, ademais dos cursos de esquí.

Ao Concello de Arteixo concedéronlle 13 prazas para rapaces empadroados en Arteixo, correspondéndolle a terceira quenda, do 7 ao 10 de febreiro de 2020. O transporte desde a comarca, tanto de ida como de volta está incluído na oferta. Terán preferencia as persoas que non foran a ningunha campaña de neve da Deputación.

Cada participante deberá aboar unha cuota de inscrición de 85 €.

Máis información: https://www.dacoruna.gal/deportes/esqui

PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN

 1. PREINSCRICIÓN: As preinscricións deberán entregarse con data límite o 4 de decembro antes das 14.00 h
  • No Servizo Municipal de Deportes, na Avenida Arsenio Iglesias s/n de luns a venres de 09.00 h a 14.00 h
  • Na dirección de correo electrónico deportes@arteixo.org
 2. SORTEO PÚBLICO. No suposto que existan máis solicitudes que prazas ofertadas (13) realizarase un sorteo público ante a Secretaria Municipal que terá lugar o xoves 5 de decembro ás 11.00 h no salón de plenos municipal.
 3. MATRÍCULA. As persoas que teñan praza adxudicada deberán entregar a seguinte documentación no Servizo Municipal de Deportes antes das 14.00 h do 16 de decembro. No caso que o Concello detecta que falta algunha documentación, non será admitida: 
  • Ficha de inscrición (pendente de publicar) debidamente cuberta e asinada polos pais ou titor/a do/a solicitante.
  • Unha foto tipo carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Fotocopia do carné de identidade ou libro de familia.
  • Pago da cota de inscrición (85 €) no número de conta facilitado pola Deputación e publicado na súa páxina web. Deberán entregar dito xustificante no Servizo Municipal de Deportes antes das 14.00 h do 16 de decembro
 4. Todas as persoas solicitantes que non obtivesen praza, pasan a formar parte da listaxe de espera.