Ir o contido principal

Axudas da Xunta de Galicia para a conciliación paro maternidade ou paternidade de autónomos

Obxecto:

Regular as axudas a autónomos que, unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade,  contraten unha persoa por conta allea para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral.

Beneficiarios:

Autónomos que gozasen dunha baixa por maternidade ou paternidade e contrate unha persoa desempregada por conta allea entre o 01.11.2018 e o 30.09.2019, unha vez rematado este período.

Importe:

500,00 € por mes completo de contratación, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses.

Prazo solicitude por medios electrónicos 

Desde o 20 de maio ata o 30 de setembro de 2019

Máis información:

CONCELLO DE ARTEIXO

Concellería de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº 981640572