Ir o contido principal

Axudas municipais á creación de empresas 2020

Promoeco

O prazo de solicitude será ata o 30.09.2020

As solicitudes, xunto coa documentación requerida, deberá presentarse por sede electrónica do Concello 

 

 • Documentación necesaria:
  • D.N.I. ou N.I.E
  • Alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.
  • Alta no Imposto de Actividades Económicas.
  • Informe de Vida Laboral.
  • Licencia de actividade de ser o caso.