Ir o contido principal

Axudas para a liña 3 (Mobilidade) para o curso 2017/2018

Dentro das axudas ao estudo para familias con descendentes escolarizados, ábrese o prazo para esta liña (liña 3: mobilidade).   

Persoas destinatarias.-

Estudantes de bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas musicais e estudos universitarios en centros públicos no territorio galego, empadroados no Concello de Arteixo.

As axudas destinaranse a cobertura dos seguintes desprazamentos:

  • Entre o domicilio e o centro de estudos
  • Entre o domicilio e a empresa, institución ou entidade donde se realicen as prácticas (actividade laboral formativa) no caso de alumnado de FP básica dual.

As axudas concederanse para un  dos conceptos, non sendo sumativas en ningún caso

Requisitos.-

Ademais dos xerais, para ser beneficiario desta liña de axudas deberanse cumplir os seguintes requisitos:

Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos dos niveis definidos para esta liña de axudas.

  • Non superar a renda per cápita máxima de 6.390,12 € anuais (corresponde ó 100 % do IPREM computándose 12 pagas)
  • Vivir a unha distancia superior a 2 km do centro de ensino ou do lugar donde realice as prácticas no caso da FP básica dual

Contía das becas.-

Para o curso 2017/2018 concederanse as seguintes contías estipuladas por distancias desde o punto de orixe (domicilio) e o destino (centro ou empresa)

Axudas mobilidade

No caso doutros destinos intermedios, para a concesión da axuda realizarase un cálculo estimativo dependente dos quilómetros entre o punto de orixe e o de destino tomando como referencia o máis próximo dos definidos na táboa.