Ir o contido principal

Listaxe definitiva de alumnado admitido e en agarda para a Escola Infantil Municipal curso 2019/2020

A Concellaría de Relacións coa Comunidade Educativo fai pública a Listaxe definitiva de alumnado admitido e en agarda para a Escola Infantil Municipal curso 2019/2020. 

PERÍODO DE MATRÍCULA: 1-12 de xuño

HORARIO:

  • 10:00-15:00 h
  • Xoves 6 de xuño: 10:00-17:00 h

LUGAR: Escola Infantil Municipal de Arteixo (Avda Arsenio Iglesias. Tlf 981 601 525)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

  • Certificado médico do menor
  • Carné de vacinación actualizado
  • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou documento equivalente
  • Catro fotografias tamaño carné
  • Impreso de domiciliación bancaria (Modelo facilitado pola Escola Infantil)
  • Autorización por escrito das persoas que poden recoller o menor (Modelo facilitado pola Escola Infantil)
  • Fotocopia do DNI ou doutro documento acreditativo da identidade das persoas autorizadas a recoller o menor

Se non se presenta toda a documentación no prazo sinalado, terase por decaído o dereito da praza obtida, perdendo o dereito de permanencia na listaxe de agarda

 

 

Documentos: