Ir o contido principal

Listaxe definitiva de alumnado admitido e en agarda para a Escola Infantil Municipal de Arteixo curso 20-21

PERÍODO DE MATRÍCULA: 21-30 de xullo

HORARIO:10:00-14:00 horas. As familias serán citadas ao longo dos vindeiros días

LUGAR: Escola Infantil Municipal de Arteixo (Avda Arsenio Iglesias. Tlf 981 601 525)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

  • Certificado médico do menor
  • Libro de vacinación actualizado
  • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou documento equivalente
  • Catro fotografias tamaño carné
  • Impreso de domiciliación bancaria
  • Impreso de matrícula
  • Fotocopia do DNI ou doutro documento acreditativo da identidade de ambos proxenitores do menor e das persoas autorizadas a recollelo

 

Se non se presenta toda a documentación no prazo sinalado, terase por decaído o dereito da praza obtida, perdendo o dereito de permanencia na listaxe de agarda