Ir o contido principal

Mellora o teu galego

No Concello de Arteixo non se vai impartir ningún destes cursos. Os concellos nos que se imparten e que están máis preto de Arteixo son o de Carballo onde se imparte o Celga 3, o da Coruña onde se imparte o Celga 2, Celga 3 e Celga 4 e, finalmente, o Concello de Culleredo no cal terán o Celga 3.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/

As persoas que desexen participar nos Cursos de Teleformación deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo ED 104B e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo: https://sede.xunta.gal/.

Ligazóns: