Ir o contido principal

Padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos

O Concello da conta do padrón da “taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo ” (ordenanza fiscal nº 14), correspondente ao PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020,

Documentos: