Ir o contido principal

Probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación

Resolución do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avalicación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalicade de niveis 2 e 3 de cualifición (código do procedemento TR306A). 

Ligazóns: