Ir o contido principal

Recomendacións para o desconfinamento dos nenos e nenas

O Goberno de España anunciou estes días que os nenos e nenas menores de 14 anos poderán saír á rúa para partir do próximo día 26 de abril para poder gozar do aire libre durante un tempo, distancia e horarios delimitados.

 

O Concello de Arteixo, co único afán de simplificar devandito desconfinamiento e aclarar as posibles dúbidas que respecto diso puidesen xurdir, edita estas recomendacións á cidadanía, apelando sempre ao sentido común e á responsabilidade das persoas acompañantes dos menores nos seus paseos diarios, polo que:

 

1. Os menores de 14 anos poderán saír á rúa desde as 09:00 horas do domingo 26 de abril, acompañados sempre por unha persoa responsable adulta (maior de idade) e que conviva con eles.

 

2. O horario no que poderán baixar á rúa é desde as 09:00 ás 21:00 horas; recoméndase evitar as horas de maior afluencia.

 

3. O tempo máximo de permanencia na rúa é de 60 minutos.

 

4. A distancia máxima á que se poderán afastar do seu domicilio é a dun quilómetro.

 

5. Cada persoa adulta responsable poderá baixar cun máximo de tres nenos/ as e deberá telos controlados en todo momento

 

6. Poderán saír á rúa con xoguetes propios, recomendándose que devanditos xoguetes non sexan compartidos por outros nenos alleos á unidade familiar.

 

7. Poderán facer as actividades propias da súa idade, xogar, correr…, pero ha de vixiarse sempre de forma escrupulosa o distanciamento social con outras persoas, tanto maiores como menores, coa finalidade de evitar posibles contagios.

 

8. Se o menor presenta algún síntoma compatible co COVID-19, non debe saír á rúa, permanecendo no seu domicilio pola súa propia seguridade e a dos demais.

 

9. As zonas de xogos infantís, así como as pistas multideportes permanecerán pechadas e non se poderá facer uso delas.

 

10. Nas contornas rurais permítense os paseos por sendas, bosques, e similares.

 

11. Recoméndase non acudir cos menores a espazos con alta densidade de persoas, como supermercados, farmacias, bancos…, tratando de buscar espazos abertos como paseos, prazas, xardíns, escampados e similares.

 

12. O uso de máscaras e luvas non se estableceu polo Goberno como de uso obrigatorio, con todo, en caso de telas, recoméndase o seu uso, con excepción dos menores de 3 anos nos que se desaconsella o seu uso polas autoridades sanitarias.

 

13. Os nenos con idades comprendidas entre os 14 e os 18 anos, poderán saír á rúa coas mesmas excepcións que rexen para os adultos.

 

14. Recoméndase NON facer uso das zonas comúns de edificios ou urbanizacións.

nenos

Desde o Concello de Arteixo reitérase a petición de exercer o sentido común e a responsabilidade daquelas persoas encargadas da supervisión dos paseos dos menores, xa que deben garantir a súa propia seguridade e a dos demais, lembrando as recomendacións de hixiene básicas que han de contemplarse en todo momento:

► Lavar as mans con frecuencia con auga jabonosa ou xel desinfectante durante e inmediatamente despois de regresar da rúa.

►Evitar calquera tipo de contacto físico con outros nenos/ as ou persoas ►Gardar a distancia de seguridade con outras persoas de entre 1,5 - 2 metros.

 

Desde o Concello de Arteixo, quere agradecerse a responsabilidade demostrada pola inmensa maioría dos seus veciños ata a data, esperando e desexando que se sigan cumprindo coas recomendacións e instrucións que desde as distintas administracións fanse. POLO teu PROPIO BEN E O DOS DEMAIS.