Ir o contido principal

Solicitude e renovación de praza para as escolas infantís de titularidade pública do Concello de Arteixo

eim

Escola Infantil Municipal de Arteixo:

  • Poden facelo a través da sede electrónica ou presentando a solicitude presencialmente a través de calquera Rexistro Municipal e en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común
  • Folleto Informativo
  • Impreso de solicitude praza EIM
  • Impreso de solicitude Bono Concilia

Escola infantil de Pastoriza (xestionada polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar):

  • Escola ubicada na Rúa do Lagarto, s/n. Teléfono 981 110 110)
  • Resolución Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

https://www.igualdadebenestar.org/anuncios/anuncio.php?id=956&lg=gal

Escola infantil Arteixo-Río Tambre (xestionada polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar):

  • Escola ubicada na Rúa Río Tambre, s/n. Teléfono 881 018 954)
  • Resolución Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

https://www.igualdadebenestar.org/anuncios/anuncio.php?id=956&lg=gal