Ir o contido principal

Documentos comúns de Urbanismo

Concello de Arteixo 02

  • Comunicación previa de transmisión ou cambio de titularidade.

  • Solicitude de replanteo das obras