Skip to main content

Ampliación do período de cobro do lixo

Concello de Arteixo

 

Ampliación do período voluntario de cobranza do 1º semestre de 2018 da taxa pola recollida do lixo ata o vindeiro 15 de abril. Indicando que o pago dos recibos poderá realizarse a través das entidades financeiras colaboradoras na recadación que figuran no propio recibo ou por medio da web do Concello de Arteixo, no enlace “pagos on line” (Abanca).

 

Ligazóns: