Skip to main content

O servizo de salvamento en praias comeza o 16 de xuño

Trinta e sete socorristas acuáticos, 4 técnicos en primeiros auxilios e 4 tripulantes de embarcación de rescate velarán pola seguridade dos bañistas nas praias de Arteixo entre o 16 de xuño e o 15 de setembro próximos. 

A Asociación de Protección Civil de Arteixo inicia o proceso selectivo de persoal para o Servicio de Salvamento para a próxima temporada de praias. 

As probas teóricas comezarán o 31 de maio próximo. As prácticas,  consistirán na realización de probas de actitude física axeitadas para comprobar a existencia da capacidade necesaria para as funcións que van a desenvolver. 

As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo poderánse descargar nesta web e estarán a desposicion dos interesados nas dependencias de Protección Civil (parcela nº 24 do Polígono de Sabón. 15142 Arteixo).O prazo para as entregar, debidamente cumprimentadas, no mesmo lugar, remata o 19 de MAIO.