Skip to main content

Urbanismo

Arteixo debe ser un municipio sustentable, accesible e de calidade, obxectivos que recolle o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que actualmente se está xestando e que permitirá un urbanismo transparente e non especulativo ao servizo dos intereses dos cidadáns.

Desde este departamento preténdese ofrecer unha atención personalizada a todas as persoas, empresas e promotoras que soliciten información de calquera asunto relacionado coas súas competencias.