Skip to main content

Oportunidades para o sector do mar, o turismo, a gastronomía e o cooperativismo

A Aula de cociña de Portomuiños, en Cambre, acolle os entre o 21 e o 29 de setembro próximos, un curso dirixido a descubrir a convivencia e beneficio mútuo que da mesma poden obter os recursos mariños e turísticos dos concellos coruñeses. 

Trátase de identificar novas oportunidades para a xeración de emprego, a través dos recursos mariños e do litoral; coñecer experiencias innovadoras e de éxito neste campo ligadas ás actividades turísticas; e coñecer as claves dunha estratéxica turística innovadora que pivote sobre o aproveitamento sostible dos recursos mariños, unha gastronomía de calidade, a recuperación do patrimonio cultural.

A actividade, que organiza a  Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, é aberta aínda que se dirixe especialmente ós responsables e persoal das empresas de restauración e servizos turí­sticos; profesionais do turismo e desenvolvemento, medio ambiente, educadores ambientais e xestores dos recursos naturais; emprendedores interesados en poñer en marcha unha iniciativa ligada ao aproveitamento dos recursos mariños e do litoral; ou persoal do sector do mar e das confraí­as.

prazo para inscribirse rematará o mércores 20 de setembro ás 15 horas.

Os interesdos teñen que enví­ar os datos a info@marinasbetanzos.gal, ou chamar ao 981 669 541.

Documentos: