Ir o contido principal

Aprobación Inicial do Proxecto de Equidistribución da UA-8.

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 27 de agosto de 2020, acordouse aprobar inicialmente o proxecto de equidistribución da UA 8, asinado polo arquitecto don Ángel Luís Monteoliva Díaz e a avogada dona Blanca Monteoliva Pereira.

Inicio do Expediente de equidistribución da UA-62

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 27 de agosto de 2020, aprobouse incoar o procedemento para a aprobación do proxecto de equidistribución para execución da urbanización do pol