Ir o contido principal

Apertura de convocatoria e prazo de axudas ao estudo (Liña 1: comedor e Liña 2: libros e material escolar) para o curso 2018/2019

  • Prazo de solicitude: de 16 de abril a 16 de maio de 2018.
  • Documentación a aportar: modelo normalizado que se pode obter no departamento de Relacións coa Comunidade Educativa ou na páxina web do Concello (www.arteixo.org)

IMPORTANTE: de modo xeral, as persoas solicitantes presentarán solicitude mediante declaración responsable (modelo normalizado) no que se concede autorización para que o  Concello obteña os datos e documentación doutras administracións.

Só se deberá achegar documentación nas seguintes situacións familiares:

  • Para acreditar horario de conciliación familiar: certificación da empresa donde se especifique dito horario.
  • Copia de sentenzas e convenios reguladores cando proceda.
  • Fotocopia da comunicación de concesión de prestación de desemprego si é o caso.

+ INFORMACIÓN C: consultar díptico e/ou bases reguladoras