Ir o contido principal

Apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas a través do IGAPE, debido a situación provocada polo COVID-19

Resolución do 30 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, na que se modifica o Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas a través do IGAPE, debido a situación provocada pola epidemia do COVID-19.

Finalidade / Obxectivo

Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de COVID-19.

Máis información:

IGAPE

Tfº900815151-981541147

informa@igape.es

Enlace IGAPE