Ir o contido principal

Estudio de Detalle para o reaxuste das alineacións

Polo Pleno da Corporación en sesión celebrada en data 31/05/2017 acordouse aprobar definitivamente o expediente nº 29/2016.PED de Estudio de Detalle para o reaxuste das alineacións entre os números 20 e 28 da Avenida Alcalde Manuel Platas Varela.

Documentos:

Ligazóns: