Ir o contido principal

O Servizo Municipal de Deportes publica a distribución das instalacións municipais para a tempada 20/21

O Servizo Municipal de Deportes comunica a distribución de Instalacións Deportivas Municipais da tempada 2020/2021 que comprende desde o 5 de outubro de 2020 ata o 31 de maio de 2021.

As entidades ou grupos que utilizan as instalación para a competición, xa sexa federada ou non, deberán presentar o calendario de competición no rexistro municipal á maior brevidade posible

A utilización das instalacións deportivas municipais suxeitaranse ao previo pagamento do prezo público estabelecido na ordenanza fiscal número 8, reguladora da taxa por prestación do servizo público do complexo deportivo municipal de Arteixo, prestación de servizos noutras instalacións deportivas e outros servizos análogos

Prégase que si algún módulo horario concedido non vai ser utilizado, se comunique á maior brevidade posible ao Servizo Municipal de Deportes.

En cumprimento da normativa sanitaria vixente, lembramos que é obrigatorio o uso de mascarilla en todo momento, así como o estricto cumprimento do aforo máximo das instalacións deportivas municipais, indicado no protocolo que se anexa.