Ir o contido principal

O Servizo Municipal de Xuventude organiza un Obradoiro Online de You Tuber e Videomarketing de 15 horas de duración.

 • Organiza: Departamento de Xuventude
 • Datas de celebración: 17, 24 de abril  e 8,15 e 22 de maio
 • Horario: de 10.00h a 13.00 h
 • Idades: de 12 a 30 anos
 • Número prazas ofertadas: 20
 • Prezo: 10 €
 • Inscrición e información:
  • De xeito presencial no Departamento de Xuventude con cita previa.  981659180
  • A través do correo electrónico xuventude@arteixo.org

 

Procedemento de inscrición: inscrición directa desde o 5 ata o 9 de abril . O impreso de inscrición poderase recoller nas oficinas do Departamento de Xuventude ( Oficinas de Deportes ) con cita previa ou descargalo na páxina web municipal www.arteixo.org. Deberase entregar nas oficinas do Servizo Municipal de Deportes ( Departameto de Xuventude ) con cita previa, en horario de atención ao público (de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas). Do mesmo xeito poderase enviar á dirección xuventude@arteixo.org. Pódese efectuar o pago do prezo público nas entidades bancarias habituais ou a través do TPV virtual na páxina web municipal (http://www.arteixo.org/servizos/pagos-online).

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 • Teñen preferencia as persoas que están empadroadas no Concello de Arteixo, existindo un número limitado de prazas para cada actividade, así como un número mínimo de prazas a cubrir para que a actividade se leve a cabo.
 • No caso de que o Departamento de Xuventude  detecte falsidade nos datos o alumno causará baixa inmediata, sen dereito á devolución do importe abonado.
 • De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Arteixo, para a xestión de servizos. En calquera momento poderá exercitar, en relación cos seus datos persoais, os dereitos de acceso, cancelación e rectificación e oposición comunicándoo por escrito no Rexistro Xeral do Concello.
youtuber