Ir o contido principal

Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2020

A Consellería de Economía, emprego e Industria ven de publicar a convocatoria, para 2020, do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Trátase de un total de 1.800 prazas, nas unidades de competencia e cun total de 6.475 unidades de competencia nas seguintes cualificacións profesionais:

• Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.

• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.

• Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.

• Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.

• Docencia da formación para o emprego (SSC448_3): 100 prazas.

• Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.

• Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.

• Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 75 prazas.

• Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 150 prazas, nas unidades de competencia:

– UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións.

– UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física.

• Instrucción en ioga ( AFD616_3): 150 prazas.

• Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 75 prazas.

Ligazóns: