Ir o contido principal

Selección para o Programa Integrado de Emprego do Concello de Arteixo

PERSOAS DESTINATARIAS:

Persoas inscritas como demandantes de emprego incluídas nalgún dos seguintes colectivos:

- Menores de 30 anos de baixa cualificación.

- Maiores de  45 anos

- Perceptores de prestacións, subsidios ou RAI

- Mulleres.

ACCIÓNS:

Información, orientación e asesoramento.

Formación vinculada ao emprego.

Formación transversal (PRL, alfabetización informática, manipulador, marca persoal...).

Prácticas non laborais.

Intermediación con empresas e xestión de ofertas de emprego.

ITINERARIOS:

Caixeiro/Repoñedor.

Operario de almacén.

Certificado de profesionalidade de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSCS0208).

Operario de limpeza.

Axudante de cociña e restaurante-bar.

Operario de produtos da pesca e acuicultura.

BOLSA DE ASISTENCIA: 7,00 €/día de asistencia as accións do programa.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN: 2,00 €/día de asistencia por fillo menor de 3 años.

COMPROMISO DE INSERCIÓN: 40%.

INSCRICIÓNS: Tel. 981 640 572 e no enderezo electrónico: emprego@arteixo.org

PRAZO: ata o 13 de decembro ou ata cubrir as prazas.