Ir o contido principal

Subvencións para festas parroquiais durante o ano 2018

Aberto o prazo para a presentación de solicitudes da convocatoria de subvencións para festas parroquiais durante o ano 2018

 

Obxecto.-. apoio ás comisións de festas na organización dos festexos populares tradicionais de cada parroquia.

 

Entidades destinatarias.- asociacións, comisións de festas ou persoas xurídicas.

 

Bases reguladoras.- bases reguladoras das subvencións municipais en réxime de concorrencia competitiva destinadas á realización de festas parroquiais publicadas no BOP

 

Contías.- as contías destinadas son os importes consignados no orzamento ordinario par o ano 2018, ascendendo a un total de 75.000,00 € con cargo á partida 338.48902

 

Criterios de valoración.- as bases reguladoras conteñen os criterios de concesión da subvención aplicables a cada caso.

 

Prazo de presentación de solicitudes.- o prazo de presentación de solicitude será de un mes dende a data de celebración da festa para a que solicita subvención.

 

Prazo de xustificación.- o prazo para a presentación da xustificación das subvencións rematará o 30 de setembro deste ano para as festas patronais ou asimiladas e o 31 de outubro do mesmo ano para as festas non patronais, romarías ou asimiladas.

Ligazóns: