Ir o contido principal

Impresos non tributarios

Concello de Arteixo largo

 • Solicitude para a utilización do Auditorio Municipal e outros espazos culturais dependentes do SM de Cultura de Arteixo 

 • Modelo de solicitude que se emprega para obter a autorización para poder circular por unha vía que ten diversas restriccións de paso como pode ser, peso, altura, anchura, etc.

 • Modelo de solicitude para a obtención da licenza de pasos (vados).

 • Licenza para ter animais potencialmente perigosos

 • Comunicación ou notificación ao rexistro de animais potencialmente perigosos

 • Alta ou baixa no censo municipal de animais de compañía

 • Inscrición dun animal no rexistro de animais potencialmente perigosos

 • Renovación de licenza para ter animais potencialmente perigosos

 • Autorización de envío de información a través da aplicación Tokapp ou correo eléctrónico

 • Solicitude de uso de local

 • Solicitude de uso de equipamento

 • Solicitude de celebración de eventos deportivos

 •  Solicitude autorizacións venda ambulante no municipio