Ir o contido principal

Atención presencial no Concello con cita previa

cita

Para calquera trámite administrativo que precise atención presencial o Concello habilita o sistema de cita previa. 

https://sucitaprevia.es/citaprevia/?idCliente=10

https://sede.arteixo.org/opencms/gl/cita/index.html

/noticia/telefonos-cita-previa

/noticia/empadroamento