Skip to main content

Lectura do primeiro exercicio do proceso selectivo Técnico de Administración Xeral

O Departamento de Personal fai público que o Tribunal cualificador convoca aos aspirantes do proceso selectivo de Técnico de Administración Xeral,  para a lectura do primeiro exercicio da fase de oposición para o martes 18 de maio de 2021 no Salón de Plenos na Casa Consistorial do Concello de Arteixo nos seguintes horarios, iniciando o chamamento na letra Q do primeiro apelido, e seguindo a orde alfabética, de conformidade co establecido nas Bases reguladoras. 

Documentos: