Skip to main content

Ascensores e rampas para un Sol y Mar máis accesible

Arteixo quere acabar coas barreiras arquitectónicas no barrio de Sol y Mar, en Oseiro. O executivo que dirixe Carlos Calvelo plantexa a posibilidade de instalar rampas, plataformas salvaescaleras ou ascensores exteriores que axuden ás persoas de mobilidade reducida a sortear os obstáculos que atopan no bloque de vivendas ó que se proxecta dar servizo. 

Sol y Mar

O ámbito de actuación céntrase nas calles Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Ramón de Campoamor. Francisco de Quevedo e Lope de Vega. As actuacións afectarían a sete bloques nos que viven máis de mil personas.

O proxecto tamén contempla a posibilidade de instalar elevadores de curto percorrido. Todos os bloques obxecto do estudio teñen acceso dende a vía pública a través de escaleras exteriores cubertas, que salvan un gran desnivel para alcanzar os portais. A abrupta orografía da zona provoca que as calles teñan fortes pendientes.

O concello, unha vez realizado o estudo pertinente, se poñerá en contacto coas comunidades de propietarios para plantear as obras que necesita cada un dos bloques atendendo ás súas particulares condicións constructivas.

Sol y Mar