Skip to main content

Programa de rescate de autónomos afectados pola crise do COVID-19

CONVOCATORIA DA XUNTA DE GALICIA DE AXUDAS PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLO COVID-19  

Orde do 17 de novembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade, publicada no DOG nº233, do 18 de novembro do 2020 (procedemento TR400A).

Obxecto e beneficiarios:

Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas de Galicia afectadas pola crise do COVID-19, que teñan recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario de actividade regulado no RDL 30/2020, de medidas sociais en defensa do emprego.  

Prazo de solicitudes:

Desde o 19 de novembro de 2020 ata o 19 de decembro de 2020, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, procedemento TR400A.

Enlace ao DOG