Ir o contido principal

Curso de prevención de riscos laborais en plantas petroquímicas

Destinatarios/as: 25 persoas desempregadas residentes en Arteixo.


Lugar de inscrición: Departamento de Promoción Económica, Centro Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias, Parcela 46, Arteixo.


Datas de inscrición: 04-05-2021 ao 06-05-2021 en horario de 09:00 a 14:00 horas
 

Duración: 9 horas teóricas e 3 prácticas
 

Horario:

- Parte teórica (segundo os contidos de REPSOL): de 9:00 a 14:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas.
- Parte práctica: 3 horas por grupo en instalacions do Polígono de Sabón (Equipo de Respiración Autónomo e Extinción de incendios)


Datas previstas da formación: parte teórica ó 10 de maio de 2021 e parte práctica en grupos a partir do día seguinte.
Lugar de impartición do curso: Centro Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias, Parcela 46,15142 Arteixo. A parte práctica impartiranse nunhas instalacións ubicadas no Polígono de Sabón.

Se o número de solicitudes supera o número de prazas, realizarase un sorteo público mediante a extracción dun número, cada número corresponderase cunha letra do alfabeto.

As 25 prazas de cada curso designaránse por orde alfabético, e tendo en conta o primeiro apelido dos solicitantes, en función da letra que resulte do sorteo. O resto de inscritos quedarán como reservas, ante posibles baixas, en lista de espera do grupo correspondente, ou poderán acceder a prazas do seguinte curso desta mesma especialidade convocado.

O sorteo público, realizarase no centro Arteixo Innovación, o día 7 de maio as 11 horas.

As persoas que non cumplan algún dos requisitos para acceder aos cursos poderán causar baixa no momento que se detecte o incumprimento dos mesmos.

Documentos: