Pasar al contenido principal

A Escola Infantil municipal non cobrará as cuotas mentres dure a crise

A Concellaría de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación, para unha maior tranquilidade das familias que son usuarias da Escola Infantil Municipal, informa que de cara a reducir a presión fiscal sobre as familias do alumnado do centro, durante o estado de alarma decretado para facer fronte á pandemia do COVID-19 e ata que se poida reanudar o servizo, non se porá ao cobro o padrón da Escola Infantil Municipal.

O importe correspondente aos días de peche será descontado ou reintegrado.