Ir o contido principal

Inicio do Expediente de equidistribución da UA-62

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 27 de agosto de 2020, aprobouse incoar o procedemento para a aprobación do proxecto de equidistribución para execución da urbanización do pol

Subscribe to diarios,oficiais