Ir o contido principal

Prazas libres no programa integrado de Arteixo

O Programa Integrado de Arteixo beneficia a un total de 100 persoas desempregadas de Arteixo dos seguintes colectivos: menores de 30 anos, maiores de 45 anos, persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción e mulleres.

Aínda quedan prazas libres para o curso de formación de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais con certificado de profesionalidade.
As persoas desempregas interesadas poden solicitalo no Tel. núm. 981 659 147 ou no enderezo electrónico: emprego@arteixo.org