Skip to main content

Negociado de disciplina

Concello de Arteixo 02

 

  • Solicitude de certificados de non infracción urbanística:

    Denuncias de infraccións urbanísticas:

    Solicitude de ver expedientes e outras informacións: