Skip to main content

Programa trianual 2017/19 de concesión de subvencións para mellora de accesibilidade: instalación de ascensores e a eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios residenciais colectivos de Arteixo.

  Bases específicas e convocatoria para o ano 2019 (adxuntos)