Pasar al contenido principal

Educación

Aula en Ponte dos Brozos

 

A Concellería de Educación é a encargada de desenvolver os proxectos educativos dirixidos á comunidade escolar (profesorado, alumnado, e familias) do Concello de Arteixo. 

 

Planificamos, colaboramos e participamos activamente na implantación de Programas Educativos de calidade. Esta Concellería é, ademáis, a responsable de coordenar a oferta educativa que os demáis departamentos municipais poñen a disposición da comunidade escolar do municipio co comezo do curso. 

 

Achegar ás personas de Arteixo propostas didácticas que apoien o seu espírito creativo e constructivo é un dos obxectivos do Concello de Arteixo, e neste senso, promove cada ano un programa completo que reúne todas as actividades que constitúen un apoio á formación que se imparte nos centros escolares. O noso propio concello é unha verdadeira fonte de información onde podemos atopar os recursos que nos axudan a coñecer máis de preto a nosa historia, costumes, e a nosa riqueza patrimonial.

 

O Concello de Arteixo pon a disposición dos centros educativos do municipio a utilización do patrimonio e as posibilidades formativas de Arteixo para axudar aos escolares a coñecer mellor o seu propio entorno, para que saiban coidalo.

 

A educación é o instrumento capaz de transmitir a todas as xeracións o legado cultural e científico da sociedade á que pertencemos e á que temos dereito e, xunto con ese legado, facernos coñecer o conxunto de valores que dotan a cada persona da capacidade para trazar as súas propias metas personais.

 

Documentos: