Ir o contido principal

Corte de luz na próxima madrugada

O Grupo Naturgy ven de comunicar ao Concello que a próxima madrugada, entre as 3 e as 7 horas producirase un corte do suministro eléctrico en varias rúas de Meicende, Arteixio, Oseiro e Vilarrodís. Trátase de acometer traballos de mantenemento e desarrollo da rede eléctrica.

En Meicende o corte afectará aos números 8 e 31 da Avenida de Butano. Na Avenida Palleiro aos números 4,5 e do 9 ao 25. Na Calle Cee do 1 ao 8 e aos números 8,11 e 13. Na rúa Corcubión aos números 4 e 6. Na Rúa León aos números 17, 19, e do 36 ao 63.  Na calle Málaga afecatará aos números 1, 5 e 7; na calle Oviedo aos números 2, 12 e 16; na travesía de Meicende (aos números 97, 99 e 116); na travesía de Meirás aos números 13 e 38); e, por último,  a calle Valladolid  estarán sen suministro os números 1, 3, 13, do 17 ao 19, e do 25 ao 29

En Arteixo  o corte afectará á avenida de Finisterre. Aos números pares dende o 84 ao 94; e impares do 229 ao 237 e do 251 ao 255. Afectará ademáis ao número 2 do Camiño de Candame; 2 e 4 da calle Hospital; aos números impares entre o 3 e o 9, e do 15 ao 31 da Rúa Manuel Murguía; na rúa Pedras ao número 2; Rúa Pedregal números 1, 3, 4, 8, 11, 13; en la calle Rosalía de Castro aos números 1, 3 e 4; e na calle Valle Inclán aos números 3, 6 e 7.

En Oseiro afectará á rúa Froxel. Dos números 3 ao 15, do 23 ao 31, e aos pares entre o 32 e o 46; na calle José Pérez Ballesteros (afecta ao número 19, e aos impares do 27 ao 37, e ao 103.

En Vilarrodís se verán afectados os números 48, e do 54 ao 72, impares do 73 ao 89, o 94, e os impares do 101 ao 113  na avenida de Platas Varela. Tamén os números 3 e 4 da calle Benito Viceto; os  números 1, 3, 19 e  21 da calle Carmen Conde e o número 1 da Rçua Cedeiras.