Ir o contido principal

Promoción Económica

Formación

Desde o ano 1988, o Concello de Arteixo colabora co Servizo Público de Emprego de Galicia e coa Consellaría de Traballo e Benestar impartindo formación dirixida prioritariamente a demandantes de emprego a través dos cursos AFD. Ademais de este tipo de accións, o departamento de Formación e Emprego pon en marcha anualmente un Plan de Formación Municipal dirixido tamén a persoas desempregadas, onde se teñen en conta as demandas do mercado laboral a hora de elixir as especialidades formativas.

Apoio á creación de empresas. Axudas á creación de Empresas.

 • Sensibilizacióan e motivación na cultura emprendedora.
 • Información e asesoramento na elaboración do plan de empresa e nos trámites de constitución. Titoría durante a posta en marcha e a consolidación da empresa.
 • Información e asesoramento sobre axudas e subvencións das diferentes administración.
 • Formación e consolidación da empresa.

Apoio ao sector empresarial. Axudas á contratación

 • Información e asesoramento xeral.
 • Información, asesoramento e acompañamento de axudas e subvencións das diferentes administracións.
 • Fomento da formación e cooperación empresarial.
 • consolidación do texido empresarial a través da mellora competitiva.
 • Desenrolo económico do municipio e captación de fondos finalistas.

Apoio ao sector comercial

 • Ordenación e modernización do sector comercial.
 • Fomento do comercio e asociacionismo.
 • Dinamización comercial.
 • Formación comercial.
 • Campañas de promoción.

Apoio ao desenvolvemento rural

 • Participación en programas de desenvolvemento rural.
 • Promoción do sector agrario e forestal.
 • Dinamización da contorna rural.
 • Apoio á diversificación da economía rural.

Enlaces

Punto informativo de renovación da demanda de emprego

Este punto de información permite renovar a demanda do SPEG mediante a pegada dixital, así coma acceder ao portal de emprego ( http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/ ) do Servizo Público , consultar as ofertas de emprego en difusión , cursos de formación e as páxinas web de diferentes servizos públicos de emprego, autonómicos e estatais.

As persoas usuarias que desexen realizar a renovación da demanda a través deste sistema, deberán acudir á súa oficina de emprego para darse de alta a través do rexistro da pegada dixital. Unha vez realizado dito rexistro poderán proceder á renovación da demanda nas datas sinaladas en calquera dos puntos de información distribuídos en toda a Comunidade Autónoma.

Novas

Novas axudas e subvencións da Xunta de Galicia

Subvención para proxectos de mellora enerxética para autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas e para o Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas de Galicia, a través dos bonos Activa comercio.